Centrum Konserwatorsko-Magazynowe
Centrum Konserwatorsko-Magazynowe Małgorzata Czora 2022-09-12
ROK PROJEKTU
2022
FAZA
Konkurs
LOKALIZACJA
Warszawa

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Centrum Konserwatorsko-Magazynowego Muzeum Narodowego. Powierzchnia netto 5 000 m²